Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Eurooppalainen Suomi ry

Siltasaarenkatu 4, 7. krs. 00530 Helsinki Y-tunnus: 0965856-2

Eurooppanuoret ry Siltasaarenkatu 4, 7. Krs. 00530 Helsinki Y-tunnus: 1711206-8

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Aku Aarva, Eurooppalaisen Suomen toiminnanjohtaja

es@eurooppalainensuomi.fi

+358 41 432 65 10

 

Rekisteriasioita  hoitava henkilö

Hanna Karhunen, Eurooppanaisten sihteeri, sihteeri@eurooppanaiset.fi.

Rekisterin nimi

Eurooppaliikkeen tietojärjestelmät (jäsenrekisteri)

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen. Rekisteri toimii yhdistyslain tarkoittaman jäsenluettelona. Rekisteriä käytetään tiedottamiseen, ohjelmallisten verkostojen ylläpitämiseen, jäsenmaksuseurantaan sekä tilastollisiin ja edustusoikeusluetteloihin. Käsittelyperuste on tapauksesta riippuen yhdistyksen käyttötarkoituksiin perustuva oikeutettu etu ja asiakkaiden osalta jäsenyys.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • • Henkilön etu- ja sukunimi
  • • Sukupuoli
  • • Sähköpostiosoite
  • • Puhelinnumero
  • • Syntymäaika / ei sotua
  • • Kotiosoite
  • • Postinumero ja paikkakunta
  • • Liittymispäivämäärä
  • • Aluejärjestö
  • • Jäsennumero

 

Tietojen säilytys

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään yhden vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä Yhdistyksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietojen säilyttämiseen käytetään ulkopuolisia palveluita kuten Google-palvelut ja Mailchimp, joiden ylläpitämät palvelimet saattavat fyysisesti sijaita EU- ja ETA-alueen ulkopuolella. Muita tietoja ei luovuteta. Eurooppalainen Suomi ry | Finland i Europa r.f. | European Movement in Finland Siltasaarenkatu 4, 7. krs., FI-00530 Helsinki Finland www.eurooppalainensuomi.fi

 

Yhdistys voi myös ulkoistaa henkilötietojesi käsittelyn yhdistys ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi infrastruktuuri- ja IT-palveluita, tai muita palveluja. Tällaisissa tapauksissa riittävästi tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. – Privacy Shield – järjestelyllä, tai sopimusteitse käyttämällä EU-komission hyväksymiä mallilausekkeita.

Lisätietoja G-suite-palvelusta. Lisätietoja Mailchimp-palvelusta.

Profilointi Järjestö voi osana henkilötietojen käsittelyä toteuttaa rekisteröidyn automaattista profilointia. Profiloinnin seurauksena rekisteröity saa hänelle paremmin kohdennettuja viestejä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Annetut tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmiin. Järjestelmiin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmiin tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt ylläpitäjät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

 

Eurooppanaiset ry