Yhdistys

Eurooppanaiset on kaikille avoin, poliittisesti sitoutumaton keskustelufoorumi. Yhdistys ottaa kantaa ajankohtaisiin EU- ja tasa-arvokysymyksiin ja haluaa vaikuttaa unionin kehitykseen. Yhdistyksen tavoitteena on koota naisia EU-asioiden ympärille keskustelemaan, osallistumaan ja vaikuttamaan.

Eurooppanaisten mielestä naisille ei saa jäädä Euroopan kehityksessä pelkkä tarkkailijan rooli. Yhdistys toteuttaa edelleen alkuperäistä missiotaan eli naisten aseman vahvistamista eurooppalaisessa päätöksenteossa. Yhdistys tarkastelee unioniasioita erityisesti nais- ja tasa-arvonäkökulmasta.

Yhdistyksen historia alkaa vuodesta 1995, jolloin Naiset´96 -niminen yhdistys perustettiin valvomaan naisten etuja Euroopan yhdentymiskehityksessä. Yhdistys muutti nimensä Eurooppanaisiksi 10-vuotisjuhlavuotenaan vuonna 2005.

Eurooppanaiset on Naisjärjestöjen Keskusliiton, Eurooppalainen Suomi ry:n, Suomen YK-liiton sekä Suomen köyhyyden vastaisen verkoston EAPN-Finin jäsen.

Tue toimintaamme: Liity Eurooppanaiset ry:n jäseneksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sihteeri@eurooppanaiset.fi.

Jäsenmaksu on 25 euroa vuodessa. Jäsenmaksun voit maksaa Eurooppanaisten tilille: FI90 1200 3000 0027 33. Kirjoita maksun viestikenttään oma nimesi tai sen jäsenen nimi, jonka puolesta maksat jäsenmaksun.